تیر 25, 1403

چهارمحال و بختیاری (شهرکرد)

روستای سرآقا سید را می توان جزو یکی از روستاهای عجیب ایران به شمار آورد. علت اینست که روستا شش ماه از سال به هیچ عنوان با دنیای بیرون ارتباط ندارد! البته این موضوع دلیل قابول قبولی نیز دارد. سر…