خرداد 01, 1403

مصر

اهرام ثلاثه مصر که نام آن ها به ترتیب عظمت، خوفو، خفرع و منقرع می باشد در حاشیه شمال شرقی شهر قاهره امروزی قرار گرفته است. مدت هاست که این مجموعه در لیست عجیب ترین بناهای دنیا یا همان عجایب…
از شگف انگیز ترین عجایب جهان امروز اهرام مصر است. اهرام مصر که در مورد ساخت آن نیز حرف و حدیث های گوناگونی وجود دارد و برخی از مشهورترین دانشمندان جهان حتی براین باورند که چنین سازه هایی ساخته دست…