ارديبهشت 02, 1403

ورزش و سلامتی

اضافه وزن یکی از مشکلاتی است که در دنیای امروز گریبانگیر بسیاری از انسان ها شده است. این موضوع ساده در واقع سرمنشاء بسیاری از بیماری خطرناک و مزمن می باشد. یکی از مهترین اهداف هر انسان در حفظ سلامتی…