خرداد 26, 1403

اکتشافات و آثار باستانی ایران

در ابتدای این مقاله نگاهی سریع و گذرا خواهیم داشت براسامی برخی از مهمترین آثار باستانی و تاریخی ایران که در موزه های خارجی نگهداری می شوند که ما از آن مطلع می باشیم. چرا که بسیاری از آثار تاریخی…