خرداد 01, 1403

فرانسه

 مشهور ترین برج فلزی جهان به نام برج ایفل (در انگلیسی eiffel tower و در فرانسوی tour eiffel)که در کشور پاریس و به طور دقیق تر در میدان شان دو مارس-کنار رود سن قرار گرفته است. ساخت این برج توسط…