خرداد 01, 1403

روستاها (چهارمحال و بختیاری)

روستای سرآقا سید را می توان جزو یکی از روستاهای عجیب ایران به شمار آورد. علت اینست که روستا شش ماه از سال به هیچ عنوان با دنیای بیرون ارتباط ندارد! البته این موضوع دلیل قابول قبولی نیز دارد. سر…